VI REKOMMENDERAS BLAND ANNAT AV

Return on Investment från dag 1

Omsättning

Svinn

ÖKADE INTÄKTER MED FORSEC

“Med aktivt varularm kan vi hålla attraktiva entréer och tilltalande butiksmiljöer helt utan de traditionella larmbågarna.”

Christina Tillman, VD, Odd Molly

“Med en nio meters ingång, värdefulla varor och hög stöldrisk är vi glada att vi valda ett aktivt varularm. Ett unikt larm som ger högsta säkerhet!”

Gustav Clark, Gatt

“Sedan vi införde den aktiva tekniken har i haft noll stölder. Tidigare låg vi på branschgenomsnittet med cirka tre procent.”

Bengt Macraz, VD, Brands Factory Outlet

“Ett år efter att vi installerat aktivt varularm gjorde vi en inventering av larmbrickor. Inte en enda larmad vara hade försvunnit!”

Dan E. Fahlström, VD, Expert

“Hur än snattaren försöker ta sig förbi det aktiva varularmet misslyckas hen. Inte en enda maskin har försvunnit sedan installation.”

Tools Sverige AB

GRATIS KOSTNADSFÖRSLAG FÖR JUST ER VERKSAMHET

Är ni intresserad av att veta mer om marknadens ledande varularm? Vi erbjuder alltid gratis konstandsförslag/offert för att säkra just er butik!